Publikováno: 21 března, 20247,1 min čtení

Ve StartOnline se kromě jiného zaměřujeme také na budování silných a působivých značek s použitím vhodné brand strategie. Jednou z nich je BOROVEC LEGAL, česká advokátní kancelář založená JUDr. Davidem Borovcem. Ta sice již měla svoji klíčovou identitu, webové stránky i tištěné materiály, ale potenciální zákazníci nechápali, čím se tato značka liší od konkurence, co ji činí výjimečnou a kdy by měli poptat jejich služby.

Pro rebranding a změnu komunikace jsme nejprve potřebovali celou značku lépe definovat. Předmětem naší spolupráce se stala zejména práce na online strategii z pohledu hodnotové nabídky pro cílového zákazníka a změna celkové komunikace brandu.

Teorie Zlatého kruhu a brand strategie

K našemu přístupu při budování značek a jejich rebrandingu využíváme jako inspiraci teorii Zlatého kruhu od Simona Sineka. Tento inovativní model nás vede k lepšímu pochopení identity, poslání a komunikace značky s jejím publikem. Při jeho používání:

  • Získáte účel a hodnoty svého podnikání, za kterými půjdou klienti i zaměstnanci
  • Pracujete s aktivními JAK
  • Podpoříte návaznost na další aspekty firmy a její celkovou prezentaci

Začínáme s „Proč“

Základem teorie Zlatého kruhu a naší strategie je otázka „Proč“. Zamýšlíme se nad důvodem existence vaší značky. Co vás motivuje kromě zisku? Co dělá vaši značku výjimečnou a proč by ji měl někdo věnovat pozornost? Tyto otázky nám pomáhají definovat vaše poslání a hodnoty, které vás odlišují.

Vše se točí kolem jasného poslání vaší značky. Nejdůležitější není to, co vaše značka nabízí nebo jakým způsobem, ale to, proč existuje. Jaká vášeň nebo přesvědčení vaši značku ženou vpřed? Tento důvod by měl být pilířem vaší brandové strategie, protože vytváří emocionální vazbu s vašimi zákazníky.

Kancelář BOROVEC LEGAL se ve svém původním „Proč” zaměřovala zejména na to, jak pracuje, a nijak se nelišila od ostatních advokátních kanceláří. Přitom se jedná o právní kancelář, která je v Čechách top firmou přes pracovněprávní právo, a potenciální klienti to z webu bohužel nepoznali.

Při budování brand strategie proto bylo naším hlavním cílem lépe uchopit unikátnost BOROVEC LEGAL, aby byla vnímaná jako značka pro vyšší třídu. Zde si můžete porovnat jejich původní text s novou verzí, která již pracuje s hodnotovou nabídkou firmy a podstatou toho, co BOROVEC LEGAL jako značka představuje:

Nový textPůvodní
Pracovněprávní spory – vaše obava, naše poslání

V BOROVEC LEGAL věříme, že klíčem k minimalizaci pracovněprávních sporů jsou dokonale nastavené interní legální procesy a zkušený právní zástupce. Jen tak se vyhnete značným finančním ztrátám nebo poškození pověsti vaší firmy.
BOROVEC LEGAL, založená JUDr. Davidem Borovcem, je česká advokátní kancelář s jasným a srozumitelným komunikačním stylem, partnersky orientovaným přístupem a výsledky, které odrážejí naše nadšení pro právo.

Změna „proč” se promítla také do redesignu webových stránek. Původní verze se zaměřovala hlavně na sebe samu a na potenciální klienty cílila pouze okrajově a velmi genericky. Zkrátka co děláme a jak to děláme:

Obrázek s původní verzi, která cílila na klienty pouze genericky a velmi okrajově. Před obsahovou strategií značky.

Původní verze, která cílila na klienty pouze genericky a velmi okrajově.

Po redesignu je zcela jasné, čím je pro klienty značka přínosná, kdy je nejlepší se na BOROVEC LEGAL obrátit a co vám spolupráce s nimi přinese:

Náš návrh aneb brand strategie v praxi: redesign prezentuje jasné přínosy spolupráce. Má jasnou typologii barev.

Redesign prezentuje jasné přínosy spolupráce.

Pokračujeme s „Jak”

Druhý krok naší cesty je zaměřen na „Jak“. Zde se věnujeme procesům a strategiím, které vaše poslání přetvářejí v realitu. Jaké unikátní postupy nebo hodnoty vás odlišují od konkurence? Jak se ujistíte, že každý prvek vaší značky odráží vaše poslání? Tato fáze je klíčová pro zviditelnění vašich jedinečných předností.

To zahrnuje specifikaci jedinečných akcí, procesů nebo hodnot, které odlišují vaši značku od ostatních. Jaké kroky podnikáte k naplnění toho, co zákazníkům slibujete? V této fázi jde o vytvoření a prezentaci unikátního přístupu nebo hodnoty, které nabízíte.

V BOROVEC LEGAL se původní hodnotová nabídka zaměřovala na kombinaci služeb a přístupu. Služby sice mluvily o tom, co značka dělá, ale i zde bylo málo zřejmé, čím je jejich přístup výjimečný a jaké konkrétní hodnoty mohou svým zákazníkům přinést:

Jak to nemá vypadat. V původní verzi chyběly konkrétní hodnoty a výjimečnost přístupu.

V původní verzi chyběly konkrétní hodnoty a výjimečnost přístupu.

Po redesignu je zcela zřejmé, jak BOROVEC LEGAL pracuje a na kterých hodnotách si zakládá:

Náš redesign jasně ukazuje hodnoty, na kterých si zakládá.

Redesign jasně ukazuje hodnoty, na kterých si zakládá.

„Co” nabízíme

Na konci naší strategie přichází otázka „Co“. Tady jde o to, co konkrétně vaše značka poskytuje. Jaké produkty nebo služby nabízíte a jaké hmatatelné výsledky přináší vaše poslání? Protože chceme, aby vaše značka byla v očích zákazníků spojena s konkrétními výsledky a hodnotami.

Přestože to může vypadat jako snadný úkol, je zásadní, aby to, co nabízíte, bylo v úplném souladu s vaším „proč“ a „jak“. Tím zajistíte, že poselství vaší značky bude koherentní a věrohodné.

V BOROVEC LEGAL jsme v rámci úprav hodnotové nabídky zaměřili i na konkrétní služby, aby z nich bylo zcela jasné, kdo je primární cílová skupina a co konkrétně jí mohou jako advokátní kancelář nabídnout. Naším cílem bylo, aby výsledná komunikace byla jednotná napříč celou firmou, a tak se v textu objevila například slovní spojení jako řešení na míru, individuální přístup nebo vaše zájmy jsou u nás na prvním místě.

Na závěr jsme se samozřejmě zaměřili také na optimalizaci služeb podle konkrétní analýzy klíčových slov, u kterých jsme věděli, že je potenciální zákazníci nejvíce vyhledávají, a která se následně promítla také do všech výsledných textů na webových stránkách.

Jak tedy využít Zlatý kruh při brand strategii a proč je to důležité?

Ve StartOnline věříme, že tímto komplexním přístupem dokážeme vytvářet značky, které nejenže vyniknou, ale budou mít i hlubší smysl a spojení s vašimi zákazníky. V současné době, kdy si spotřebitelé cení pravosti a smyslu, může aplikace teorie Zlatého kruhu pro vaši značku znamenat revoluční změnu. S její pomocí získáte pevné základy pro hluboké spojení s vaší cílovou skupinou a také dlouhodobě úspěšnou obsahovou strategii značky.

Máte i vy pocit, že vaše firemní prezentace přivolává klienty, kteří poptávají něco trochu jiného, než co ve skutečnosti nabízíte? Zapadá vaše značka mezi konkurencí a působíte jenom jako jedni z mnoha? Chtěli byste se odlišit a působit jako firma, která má jasně definované hodnoty a svoji nabídku?

Ve StartOnline vám pomocí práce na vaší brand strategií umíme nastartovat nejen online prezentaci, ale také oslovit klienty, kteří uvidí vaši pravou přidanou hodnotu, za kterou rádi zaplatí.

Chcete vědět, jak konkrétně můžeme pomoci právě vám?

Domluvte si s námi schůzku a zjistěte, jak i váš brand dokážeme s pomocí strategie Zlatého kruhu posunout o krok dál na cestě k úspěšnému podnikání.

Publikováno: 21 března, 20247,1 min čtení

Ve StartOnline se kromě jiného zaměřujeme také na budování silných a působivých značek s použitím vhodné brand strategie. Jednou z nich je BOROVEC LEGAL, česká advokátní kancelář založená JUDr. Davidem Borovcem. Ta sice již měla svoji klíčovou identitu, webové stránky i tištěné materiály, ale potenciální zákazníci nechápali, čím se tato značka liší od konkurence, co ji činí výjimečnou a kdy by měli poptat jejich služby.

Pro rebranding a změnu komunikace jsme nejprve potřebovali celou značku lépe definovat. Předmětem naší spolupráce se stala zejména práce na online strategii z pohledu hodnotové nabídky pro cílového zákazníka a změna celkové komunikace brandu.

Teorie Zlatého kruhu a brand strategie

K našemu přístupu při budování značek a jejich rebrandingu využíváme jako inspiraci teorii Zlatého kruhu od Simona Sineka. Tento inovativní model nás vede k lepšímu pochopení identity, poslání a komunikace značky s jejím publikem. Při jeho používání:

  • Získáte účel a hodnoty svého podnikání, za kterými půjdou klienti i zaměstnanci
  • Pracujete s aktivními JAK
  • Podpoříte návaznost na další aspekty firmy a její celkovou prezentaci

Začínáme s „Proč“

Základem teorie Zlatého kruhu a naší strategie je otázka „Proč“. Zamýšlíme se nad důvodem existence vaší značky. Co vás motivuje kromě zisku? Co dělá vaši značku výjimečnou a proč by ji měl někdo věnovat pozornost? Tyto otázky nám pomáhají definovat vaše poslání a hodnoty, které vás odlišují.

Vše se točí kolem jasného poslání vaší značky. Nejdůležitější není to, co vaše značka nabízí nebo jakým způsobem, ale to, proč existuje. Jaká vášeň nebo přesvědčení vaši značku ženou vpřed? Tento důvod by měl být pilířem vaší brandové strategie, protože vytváří emocionální vazbu s vašimi zákazníky.

Kancelář BOROVEC LEGAL se ve svém původním „Proč” zaměřovala zejména na to, jak pracuje, a nijak se nelišila od ostatních advokátních kanceláří. Přitom se jedná o právní kancelář, která je v Čechách top firmou přes pracovněprávní právo, a potenciální klienti to z webu bohužel nepoznali.

Při budování brand strategie proto bylo naším hlavním cílem lépe uchopit unikátnost BOROVEC LEGAL, aby byla vnímaná jako značka pro vyšší třídu. Zde si můžete porovnat jejich původní text s novou verzí, která již pracuje s hodnotovou nabídkou firmy a podstatou toho, co BOROVEC LEGAL jako značka představuje:

Nový textPůvodní
Pracovněprávní spory – vaše obava, naše poslání

V BOROVEC LEGAL věříme, že klíčem k minimalizaci pracovněprávních sporů jsou dokonale nastavené interní legální procesy a zkušený právní zástupce. Jen tak se vyhnete značným finančním ztrátám nebo poškození pověsti vaší firmy.
BOROVEC LEGAL, založená JUDr. Davidem Borovcem, je česká advokátní kancelář s jasným a srozumitelným komunikačním stylem, partnersky orientovaným přístupem a výsledky, které odrážejí naše nadšení pro právo.

Změna „proč” se promítla také do redesignu webových stránek. Původní verze se zaměřovala hlavně na sebe samu a na potenciální klienty cílila pouze okrajově a velmi genericky. Zkrátka co děláme a jak to děláme:

Obrázek s původní verzi, která cílila na klienty pouze genericky a velmi okrajově. Před obsahovou strategií značky.

Původní verze, která cílila na klienty pouze genericky a velmi okrajově.

Po redesignu je zcela jasné, čím je pro klienty značka přínosná, kdy je nejlepší se na BOROVEC LEGAL obrátit a co vám spolupráce s nimi přinese:

Náš návrh aneb brand strategie v praxi: redesign prezentuje jasné přínosy spolupráce. Má jasnou typologii barev.

Redesign prezentuje jasné přínosy spolupráce.

Pokračujeme s „Jak”

Druhý krok naší cesty je zaměřen na „Jak“. Zde se věnujeme procesům a strategiím, které vaše poslání přetvářejí v realitu. Jaké unikátní postupy nebo hodnoty vás odlišují od konkurence? Jak se ujistíte, že každý prvek vaší značky odráží vaše poslání? Tato fáze je klíčová pro zviditelnění vašich jedinečných předností.

To zahrnuje specifikaci jedinečných akcí, procesů nebo hodnot, které odlišují vaši značku od ostatních. Jaké kroky podnikáte k naplnění toho, co zákazníkům slibujete? V této fázi jde o vytvoření a prezentaci unikátního přístupu nebo hodnoty, které nabízíte.

V BOROVEC LEGAL se původní hodnotová nabídka zaměřovala na kombinaci služeb a přístupu. Služby sice mluvily o tom, co značka dělá, ale i zde bylo málo zřejmé, čím je jejich přístup výjimečný a jaké konkrétní hodnoty mohou svým zákazníkům přinést:

Jak to nemá vypadat. V původní verzi chyběly konkrétní hodnoty a výjimečnost přístupu.

V původní verzi chyběly konkrétní hodnoty a výjimečnost přístupu.

Po redesignu je zcela zřejmé, jak BOROVEC LEGAL pracuje a na kterých hodnotách si zakládá:

Náš redesign jasně ukazuje hodnoty, na kterých si zakládá.

Redesign jasně ukazuje hodnoty, na kterých si zakládá.

„Co” nabízíme

Na konci naší strategie přichází otázka „Co“. Tady jde o to, co konkrétně vaše značka poskytuje. Jaké produkty nebo služby nabízíte a jaké hmatatelné výsledky přináší vaše poslání? Protože chceme, aby vaše značka byla v očích zákazníků spojena s konkrétními výsledky a hodnotami.

Přestože to může vypadat jako snadný úkol, je zásadní, aby to, co nabízíte, bylo v úplném souladu s vaším „proč“ a „jak“. Tím zajistíte, že poselství vaší značky bude koherentní a věrohodné.

V BOROVEC LEGAL jsme v rámci úprav hodnotové nabídky zaměřili i na konkrétní služby, aby z nich bylo zcela jasné, kdo je primární cílová skupina a co konkrétně jí mohou jako advokátní kancelář nabídnout. Naším cílem bylo, aby výsledná komunikace byla jednotná napříč celou firmou, a tak se v textu objevila například slovní spojení jako řešení na míru, individuální přístup nebo vaše zájmy jsou u nás na prvním místě.

Na závěr jsme se samozřejmě zaměřili také na optimalizaci služeb podle konkrétní analýzy klíčových slov, u kterých jsme věděli, že je potenciální zákazníci nejvíce vyhledávají, a která se následně promítla také do všech výsledných textů na webových stránkách.

Jak tedy využít Zlatý kruh při brand strategii a proč je to důležité?

Ve StartOnline věříme, že tímto komplexním přístupem dokážeme vytvářet značky, které nejenže vyniknou, ale budou mít i hlubší smysl a spojení s vašimi zákazníky. V současné době, kdy si spotřebitelé cení pravosti a smyslu, může aplikace teorie Zlatého kruhu pro vaši značku znamenat revoluční změnu. S její pomocí získáte pevné základy pro hluboké spojení s vaší cílovou skupinou a také dlouhodobě úspěšnou obsahovou strategii značky.

Máte i vy pocit, že vaše firemní prezentace přivolává klienty, kteří poptávají něco trochu jiného, než co ve skutečnosti nabízíte? Zapadá vaše značka mezi konkurencí a působíte jenom jako jedni z mnoha? Chtěli byste se odlišit a působit jako firma, která má jasně definované hodnoty a svoji nabídku?

Ve StartOnline vám pomocí práce na vaší brand strategií umíme nastartovat nejen online prezentaci, ale také oslovit klienty, kteří uvidí vaši pravou přidanou hodnotu, za kterou rádi zaplatí.

Chcete vědět, jak konkrétně můžeme pomoci právě vám?

Domluvte si s námi schůzku a zjistěte, jak i váš brand dokážeme s pomocí strategie Zlatého kruhu posunout o krok dál na cestě k úspěšnému podnikání.