Publikováno: 6 ledna, 20173,9 min čtení

Tvorba hodnotného obsahu je důležitou složkou online strategie. Obsahovou strategií můžete přilákat čtenáře, kteří se pak změní ve vaše zákazníky.  Je to velmi přirozená cesta: nejdříve totiž své publikum pobavíte nebo mu nabídnete zajímavé informace a tipy, a pak už je jen krůček k navázání obchodního vztahu.

S předpokladem, že v dosažení obchodních cílů vám může výrazně pomoci zajímavý a užitečný obsah, pracuje obsahový marketing. Na to, čeho a jak chcete dosáhnout tvorbou obsahu, odpovídá obsahová strategie. Podle Michaela Portera, odborníka na strategické myšlení, lidé často zaměňují strategii s konkrétním jednáním. Strategie se ale na věc dívá z většího nadhledu a odpovídá na otázky:

 • Které silné stránky představují vaši konkurenční výhodu?
 • Které postupy a nástroje zvolíte, abyste této konkurenční výhody dosáhli?
 • Jaké očekáváte reakce své cílové skupiny na vaše jednání?
 • Jaký vývoj trhu předvídáte a jak na něj budou reagovat jiné subjekty na trhu?
 • Jaký postup povede k vašemu vítězství v marketingovém boji o zákazníka?

K čemu je vám obsahová strategie?

Podle průkopnice obsahové strategie Kristiny Halvorson se obsahová strategie zabývá tvorbou, publikováním a spravováním užitečného a použitelného obsahu. Nejdůležitější je ale důvod, proč obsah vůbec tvoříte a jak se taková aktivita vztahuje k vašim obchodním cílům.

V podnikatelské praxi neexistují žádné „cíle obsahové strategie“ ani žádné „marketingové cíle“. Každé podnikání je zde proto, aby vydělávalo, a proto musí být jasné, jak se vám zúročí investice do času, který věnujete tvorbě obsahu. Z tohoto důvodu musíte taky hned na začátku definovat, jak budete vyhodnocovat, jestli je vaše strategie účinná. Potřebujete měřítka a ukazatele zpětné vazby vaší cílové skupiny, abyste byli schopni strategii vylepšovat na základě reálně získaných výsledků.

Spousta jednotlivců a firem píše jen proto, aby vykazovali nějakou aktivitu. Vedlejším efektem takového přístupu je, že obsah tvoří ve svém volném čase nebo když jim zbude čas po „důležitých věcech“, tj. často se k psaní vůbec nedostanou. Tohle se děje, když není jasné, jakým způsobem tvorba obsahu přispívá ke generování zisku, a když se neví, jestli je to vůbec k něčemu dobré. Takové částečné a nepromyšlené úsilí obvykle žádné výsledky nepřináší. Pokud máte stále pocit, „že byste něco měli napsat“, nevíte ale přesně proč, raději psaní nechte být a věnujte čas něčemu jinému – anebo zkuste svůj přístup změnit.

Obsahová strategie musí vycházet z perfektní znalosti potřeb vaší cílové skupiny. Můžete testovat, co funguje nejlépe a dále se o vašich zákaznících učit. Bez předpokladů a hypotéz se neobejdete. Největší chybou strategického myšlení je domnívat se, že je vaše podnikání pro každého – nemá smysl se snažit každému vyhovět.

Co je tedy obsahová strategie?

Obsahová strategie je jasně a explicitně zformulovaný postup, který odpovídá na následující otázky:

 • Jaký typ obsahu podporuje vaši konkurenční výhodu?
 • O čem budete psát? Jaká jsou konkrétní témata a klíčová sdělení vašeho obsahu?
 • Jaká klíčová slova text obsahuje, aby měl dobré pozice ve vyhledávačích?
 • Jaké formáty se hodí pro váš obsah? (Text, obrázky, grafika, animace, video…)
 • Kdo se stará o tvorbu obsahu a jaké k tomu potřebuje vybavení/zdroje/informace?
 • Jak často, v jakých médiích a na jakých platformách obsah publikujete?
 • Máte na propagaci vlastního obsahu k dispozici rozpočet anebo spoléháte na přirozené šíření obsahu? (Např. sdílení na sociálních sítích apod.)
 • Jak vyhodnocujete úspěšnost obsahu a jak se zpětně promítají výsledky do obsahového plánu?

Tak ještě jednou: Máte obsahovou strategii? Pokud ne, můžeme vám s její přípravou pomoct.

Publikováno: 6 ledna, 20173,9 min čtení

Tvorba hodnotného obsahu je důležitou složkou online strategie. Obsahovou strategií můžete přilákat čtenáře, kteří se pak změní ve vaše zákazníky.  Je to velmi přirozená cesta: nejdříve totiž své publikum pobavíte nebo mu nabídnete zajímavé informace a tipy, a pak už je jen krůček k navázání obchodního vztahu.

S předpokladem, že v dosažení obchodních cílů vám může výrazně pomoci zajímavý a užitečný obsah, pracuje obsahový marketing. Na to, čeho a jak chcete dosáhnout tvorbou obsahu, odpovídá obsahová strategie. Podle Michaela Portera, odborníka na strategické myšlení, lidé často zaměňují strategii s konkrétním jednáním. Strategie se ale na věc dívá z většího nadhledu a odpovídá na otázky:

 • Které silné stránky představují vaši konkurenční výhodu?
 • Které postupy a nástroje zvolíte, abyste této konkurenční výhody dosáhli?
 • Jaké očekáváte reakce své cílové skupiny na vaše jednání?
 • Jaký vývoj trhu předvídáte a jak na něj budou reagovat jiné subjekty na trhu?
 • Jaký postup povede k vašemu vítězství v marketingovém boji o zákazníka?

K čemu je vám obsahová strategie?

Podle průkopnice obsahové strategie Kristiny Halvorson se obsahová strategie zabývá tvorbou, publikováním a spravováním užitečného a použitelného obsahu. Nejdůležitější je ale důvod, proč obsah vůbec tvoříte a jak se taková aktivita vztahuje k vašim obchodním cílům.

V podnikatelské praxi neexistují žádné „cíle obsahové strategie“ ani žádné „marketingové cíle“. Každé podnikání je zde proto, aby vydělávalo, a proto musí být jasné, jak se vám zúročí investice do času, který věnujete tvorbě obsahu. Z tohoto důvodu musíte taky hned na začátku definovat, jak budete vyhodnocovat, jestli je vaše strategie účinná. Potřebujete měřítka a ukazatele zpětné vazby vaší cílové skupiny, abyste byli schopni strategii vylepšovat na základě reálně získaných výsledků.

Spousta jednotlivců a firem píše jen proto, aby vykazovali nějakou aktivitu. Vedlejším efektem takového přístupu je, že obsah tvoří ve svém volném čase nebo když jim zbude čas po „důležitých věcech“, tj. často se k psaní vůbec nedostanou. Tohle se děje, když není jasné, jakým způsobem tvorba obsahu přispívá ke generování zisku, a když se neví, jestli je to vůbec k něčemu dobré. Takové částečné a nepromyšlené úsilí obvykle žádné výsledky nepřináší. Pokud máte stále pocit, „že byste něco měli napsat“, nevíte ale přesně proč, raději psaní nechte být a věnujte čas něčemu jinému – anebo zkuste svůj přístup změnit.

Obsahová strategie musí vycházet z perfektní znalosti potřeb vaší cílové skupiny. Můžete testovat, co funguje nejlépe a dále se o vašich zákaznících učit. Bez předpokladů a hypotéz se neobejdete. Největší chybou strategického myšlení je domnívat se, že je vaše podnikání pro každého – nemá smysl se snažit každému vyhovět.

Co je tedy obsahová strategie?

Obsahová strategie je jasně a explicitně zformulovaný postup, který odpovídá na následující otázky:

 • Jaký typ obsahu podporuje vaši konkurenční výhodu?
 • O čem budete psát? Jaká jsou konkrétní témata a klíčová sdělení vašeho obsahu?
 • Jaká klíčová slova text obsahuje, aby měl dobré pozice ve vyhledávačích?
 • Jaké formáty se hodí pro váš obsah? (Text, obrázky, grafika, animace, video…)
 • Kdo se stará o tvorbu obsahu a jaké k tomu potřebuje vybavení/zdroje/informace?
 • Jak často, v jakých médiích a na jakých platformách obsah publikujete?
 • Máte na propagaci vlastního obsahu k dispozici rozpočet anebo spoléháte na přirozené šíření obsahu? (Např. sdílení na sociálních sítích apod.)
 • Jak vyhodnocujete úspěšnost obsahu a jak se zpětně promítají výsledky do obsahového plánu?

Tak ještě jednou: Máte obsahovou strategii? Pokud ne, můžeme vám s její přípravou pomoct.